سایه خیال

عقیده

خدایاعقیده ام راازدست عقد ه ام مصون بدار

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

سرگردانی یک دردمند

سخت است ازاندوهی سخن گفت که شبو روزمرا درگروخاطرات گذشته خود

فروبرد

وحال

وانتظارکسی که محبتی بی الایش به ثمربنشاند

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

وابسته

تنهایی ای وابسته گریزان که نیازشب وروزم درگرو نشستهای پی درپیم باتوست.....

         ایامیتوانم رهایت کنم ..... وبا جمع کثیری ازهیاهونشینان هم پیمان شوم....

نمیدانم این برای من وابسته فکرصعوداست یاسقوط....

                                     اینروزها صدای تلنگری همچون خودم  به گوش میرسد......

                                      بمانم یابرم؟؟؟

                                                            

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

درخودفرومردن

وقتی هرثانیه شب طپش هراس من بود.......................

                                کاش میدانستی کلامم درمقابل اینهمه خوبیت کم میاره ......

چراکه؟؟؟؟؟

                  تنهاجای امن برای من شیفته که  درقفس تنهایی ثانیه شمار

                       لحظه های باتوبودنم.....

                                                    فقط حسی است که من وتوروبهم

                                                                                            نزدیک میکنه         

                                                                                                              ازم نگیرش.....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

شک وتردید

حال که انتظاربه سررسید

                ومن درشک فرومرده تازه جان گرفتم

                                    چگونه؟؟؟؟؟؟

                                        تاانتهای راه باتوهمسفرشوم

                                                                گاش اینگونه سایه التماس بهم

                                                                                                     پیوندنمی خورد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

ترانه ناصریا

ای وای دریغا ناصریا ره

چه عاشقانه چه بی ریا ره

فریادعشقی که جاودون موند

هوای حوا چه بی هوا ره

ناصر یارباوفا ناصرچوک بی ریا ناصرخوشی ندی تودنیا

کاست کنچیل غم (عیسی بلوچستانی)


+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

بیادناصریادلم گرفت

هوای خانه چه دل گیر میشود گاهی     از این زمانه دلم سیر می شود گاهی

 

عقاب تیز پز دشت های استغنا               اسیر پنجه تقدیر می شود گاهی

 

صدای زمزمه عاشقانه آزادی                   فغان و ناله شب گیر می شود گاهی

 

نگاه مردم بیگانه در دل غربت                   به چشم خسته من تیر می شود گاهی

 

مبرز موی سپیدم گمان به عمر دراز         جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی

 

بگو اگر چه به جایی نمی رسد فریاد           کلام حق دم شمشیر می شود گاهی

 

بگیر دست مرا آشنای درد بگیر                   مگو چنین و چنان دیر می شود گاهی

 

به سوی خویش مرا می کشد چه خون و چه خاک       محبت است که زنجیر می شود گاهی


 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

دراوج تنهایی

بامن بمان توای همیشه غایب 

تو زخمهای نفرین شده مراکه برقامت شکسته ام ریشه دوانیده مرحم عشق ومحبت بگذار

توراکه چون خواستگاه منی همچون نیازتشنه به آب می ستایم

مرابه خویش دعوت ساز

چون بی توهیچ پناهگاهی وجودنخواهدداشت

 

شایداون همیشه غایب توباشی

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

بدادم برس ای اشک دلم خیلی گرفته.......

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

عشق آسمونی

 

نفس نفس توسینه ام عطرنفس های شماست

اگرکه قابل بدونی خونه دل جای شماست

گونه های خیسموکه درانتظاردیدنت همراه با اشک شبانه ام

درغربت  ثانیه های بی توسوختن به سرمیبرندنظاره گرباش

بمان که ماندنت گواه باتوبودن است

تردیدمکن

بیشتر

مرابشناس

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

عشق آتشین

مرابسوزا ن ای عشق تاخاکستروجودم را

تقدیم گلبوسه های قدمش سازم 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

دلوم ایکه هوای ناصریا

دلوم ایکه هوای ناصریا

به قربون وفای ناصریا

اگه دنیاهمینو عشق همینن

سروجونوم فدای ناصریا

دلوم ایکه هوای عشق حوا

بگه چندن بهای ناصریا

زبان ازوصف ناصرعاجزن کا

چکه جونن حیای ناصریا

مریدفاطمه بنت نبی ره

چه غمگینن عزای ناصریا

هموکه دردنو درمون دردن

شفاخواهن شفای ناصریا

کاست انسانیت (عیسی بلوچستانی)

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

صدایم کن

 

صدایم کن ای صدای توشیشه شب رابانگ بیداری

صدایم کن ای صدای توپرده شب راچنگ ویرانی

صدای توخنجرصدای توبهتر

ازاین دام وحشت رهایم کن

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

بازم دلم گرفته

درسایه ساراستعاره های تشویش ودرد برقایق شکسته دردریای هیاهو

 

(بنام عشق به آب،نان وامابعدنفس های جان گیربرای زندگی...)منتظرم

 

که  ناباورانه پوچی رامعنا کنم

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

گل هیاهوی من

 

مراکه درگیچی هدایتم وبرپرتگاه ناباوریها.....

به خودآر چون توخدایی وبی تو؟

نمی توان هیچ وجودی راجستارکرد

میخوانم روبه فردا

چشات مثل شب بارونی دلت پرازغم پنهونی

مثل پرنده زندونی ........

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

تکرارغم.....تمام بغض قناریها

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام

وساقه های جوانم ازضربه های تبرهاتان زخم خورده است

باتاریکی چه میکنی؟

گیرم که برسراین بام جغدی نشسته درکمین پرنده ای

پروازراعلامت ممنوع میزنی

باجوجه های نشسته درآشیان چه می کنی؟

گیرم که می زنی گیرم که می بری گیرم که میکشی

بارویش ناگزیرجوانه چه میکنی؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

خدایاعقیده ام رااز دست عقده ام مصون دار

خدایا، به جامعه ام بیاموز که تنها راه به سوی تو، از زمین می گذرد، اما به من بیراهه های میان بر را نشان بده.

خدایا، به مذهبی ها بفهمان که آدم از خاک است ، بگو که: یک پدیده مادی نیز به همان ماده خدا را معنی می کند که یک پدیده غیبی، در دنیا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت. و مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید، پس از مرگ هم به هیچ کار نخواهد آمد.

خدایا، به من توفیق تلاش در شکست ، صبر در نومیدی ، رفتن بی همراه ، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت ، دین بی دنیا ، مذهب بی عوام ، عظمت بی نام ، خدمت بی نان، ایمان بی ریا ، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی ، مناعت بی غرور، عشق بی هوس ، تنهايي در انبوه جمعيت ، دوست داشتن بي آنكه دوست بداند ، روزي كن!

خدايا، مرا با ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان ، اضطراب هاي بزرگ ، غم هاي ارجمند و حيرت هاي عظيم را به روحم عطا كن . لذت ها را به بندگان حقيرت ببخش و درد هاي عزيز به جانم ريز!

خدايا، انديشه و احساس مرا به حدي پايين مياور كه زرنگي هاي حقير و پستي هاي نكبت بار و پليد شبه آدم هاي اندك را متوجه شوم ، چه ، دوست مي دارم بزرگواري گول خور باشم تا ، همچون اينان ، كوچكواري گول زن!

 

زنده یاددکترعلی شریعتی (کتاب نیایش)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

کودکیم سرشارازعطوفت ولی آینده ام رانمی دانم (اینه ای همسایه کاری کن )

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

عشق گذشتن ازمرزوجوده

من تنهاترین فریاد در اوج صدایم

من عاشقانه ترین نگاه

در کشتی وجود تو ام

من می خواهم زنده بمانم

تا با تو باشم

با تو بخوانم

چرا که بی تو می میرم!

تمام حرف های من

فریاد قلب من است

وتمام آنها از آن توست

من زردترین پاییزم

در فصل نگاهت

پس آن را در یاب وبا برق چشمانت

غروبش را همراه باش

کسی چه می داند که فردا چه خواهد شد ؟

شاید تقدیر

دستان پر صلابتش را به سویم دراز کند وشاید هم نه

ولی تا آن روز به امید رسیدن به نگاهت

در انتظار می نشینم

زندگی جست و جوی نیمه هاست در پی نیمه ها

                                                                  زنده یاددکترشریعتی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

به صلیب صدامصلوبم ای دوست

وقتی گفتن یه گناه بودمثل دیدن یاشنیدن

معنی آوازم این بود ته بن بست دادکشیدن

وقتی حتی توی خلوت ذکرآزادی قفس بود

گفتنی هارومیگفتی اگه فرصت یه نفس بود

به گناه صداباجرم گفتن

اگه روی صلیب ویرون شدم من

شرف نفس من اگه قفس من

به سکوت تن ندادم

تانمیرم بی کفن

+ نوشته شده در  ساعت   توسط صدایم کن /حسام  | 

مطالب قدیمی‌تر